Regulamin szydelkownia.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje.

1.1.1. Szydełkownia – serwis internetowy działający pod adresem www.szydelkownia.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma TECHDIAM Dariusz Gwiazda woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Czarny Bór, miejsc. Borówno, nr 87, 58-379, poczta Czarny Bór. 

1.1.2. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w Szydełkowni. 

1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała zamówienia w Szydełkowni, w wyniku którego jej dane osobowe podane w formularzu zostały jednocześnie dobrowolnie umieszczone w bazie danych. 

1.1.4. Kupujący – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w serwisie Szydełkownia. 

1.1.5. Sprzedający – właściciel serwisu oraz osoby przez niego upoważnione, w celu dokonywania sprzedaży zamieszczonych w serwisie Szydełkownia produktów. 

1.1.6. Projektant - Sprzedający, który wystawia Produkty będące autorskimi pracami.

1.1.7. Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. 

1.2. Warunki korzystania z serwisu Szydełkownia.

1.2.1. Składanie zamówień w serwisie Szydełkownia  jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

1.2.2. Kupującym w www.szydelkownia.pl  może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem otrzymania zgody rodzica lub prawnego opiekuna. 

1.2.3. Rejestracji w serwisie Szydełkownia nie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio z formularza zamówień, poprzez wprowadzenie danych osobowych i dobrowolne przekazanie ich do bazy danych, celem wykonania przedmiotu zawartej umowy (o czym mowa w pkt 1.1.7.).

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez serwis Szydełkownia  oraz administratora serwisu w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz późniejszymi zmianami. 

1.2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od serwisu Szydełkownia na swój adres email. 


2. ZASADY ZAKUPÓW
2.1. Składanie zamówień.

2.1.1. Składanie zamówień odbywa się poprzez przejście do szczegółów pożądanego produktu oraz wypełnienie formularza zamówień, lub też poprzez formularz kontaktowy w celu zamówienia indywidualnego produktu wykonanego poprzez projektanta. 

2.1..2. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 4 dni robocze, jeśli nie zostało ustalone inaczej ze Sprzedającym / Projektantem podczas procesu składania zamówienia. 

2.1.3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku serwisu Szydełkownia. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia. 

2.1.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem możliwości składania zamówień przez kupującego. 

2.1.5. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienie należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkować usunięciem możliwości dalszego składania zamówień przez Kupującego. 


2.2. Kontrola transakcji.

2.2.1. Ze względu na fakt, że Produkty wystawiane na  www.szydelkownia.pl  to pojedyncze egzemplarze, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie. 

2.2.2. Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci pięciu zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień. 

2.2.3. Kupującemu, który w ciągu 30 dni wycofa pięć zamówień, zostanie wyłączona możliwość składania zamówień. 

2.3. Ceny produktów.

2.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie www.szydelkownia.pl  stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości. 

2.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. 

2.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu. 

2.3.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku, jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny. 

2.4. Koszty wysyłki.

2.4.1. Koszty wysyłki obowiązujące podczas składania zamówień obowiązują wg cennika przewoźnika wybranego do wykonania transportu dokonanego zamówienia. Koszty te mogą zostać zwiększone lub zmniejszone w przypadku większego lub mniejszego zamówienia, o czym sprzedający poinformuje zamawiającego w stosownym momencie.

2.4.2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia. 

2.4.3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

2.4.4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dokonania zamówienia przez Kupującego. 

2.4.5. Zamawiając dwa lub więcej Produktów, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za Produkt, dla którego koszt wysyłki jest najwyższy - ustalony przez przewoźnika wykonującego przewóz zamówienia.

2.5. Formy płatności.

2.5.1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w serwisie Szydełkownia jest przedpłata. 

2.5.2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe serwisu Szydełkownia: 

05 1950 0001 2006 0200 1386 0002
TECHDIAM Dariusz Gwiazda 
Borówno 87
58-379 Czarny Bór

2.6. Dostawa przesyłek.

2.6.1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki. 

2.6.2. Zamówienia przekraczające dopuszczalną ładowność wg przewoźnika, mogą zostać wysłane w dwóch lub większej ilości paczek. 

2.6.3. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego. 

2.6.4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania. 

2.6.5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym. 

2.6.6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Szydełkownia zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu 3 dni roboczych, jeśli produkt był dostępny na stanie magazynowym. W innym przypadku, termin wysyłki może zostać wydłużony o czym Sprzedający poinformuje. 

2.6.7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. 

4. ZWROTY I REKLAMACJE
4.1. Zwroty 

4.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 4.1.7. 

4.1.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży kontaktując się w tej sprawie ze sprzedającym.

4.1.3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.) 

4.1.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie zwrotu poprzez kontakt telefoniczny. 

4.1.5. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

4.1.6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. 

4.1.7. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący. 

4.1.8. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego serwis Szydełkownia dokonuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

4.1.9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

4.1.10. Szydełkownia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem. 

4.2. Wymiany.

4.2.1. Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, w ramach tego samego modelu, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona. 

4.2.2. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany. 

4.2.6. W celu usprawnienia procedury wymiany, zaleca się Kupującemu zgłoszenie wymiany poprzez kontakt telefoniczny. 

4.2.3. Wymianę rozpatruje Sprzedający i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa. 

4.2.7. Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany. 

4.2.4. Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego śladów użytkowania. 

4.2.8. W przypadku gdy Sprzedający zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, serwis Szydełkownia potraktuje zgłoszenie jako zwrot towaru. W takim wypadku zastosowanie mają zapisy punktu 4.1. 

4.2.9. Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący. 

4.3. Reklamacje.

4.3.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego, jednak w przypadku sporów serwis Szydełkownia występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia. 

4.3.2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży. 

4.3.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie www.szydelkownia.pl, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży. 

4.3.4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Produktu, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez kontakt telefoniczny. 

4.3.5. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Sprzedającego. 

4.3.6. Gdy Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na Produkt podobny, wolny od wad, to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę Kupującemu. 

4.3.7. W przypadku, gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje serwis Szydełkownia. 

4.3.8. W przypadku, gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu. 

4.3.9. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.  

4.3.10. W celu usprawnienia procedury reklamacji braku przesyłki, zaleca się Kupującemu zgłoszenie reklamacji poprzez kontakt telefoniczny. 

4.3.11. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki. 

4.3.12. Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Szydełkownia. 

4.3.13. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki. 

4.4. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

4.4.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

4.4.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

4.4.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. 

4.4.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. 

4.4.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


5. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.
    Wszelkie informacje dotyczące powyższego punktu znajdują się w odnośniku pt. „Polityka Prywatności” umieszczonego na dole strony.

6. PLIKI COOKIES
6.1. Wykorzystanie plików Cookies. 
    Wszelkie informacje dotyczące plików cookies znajdują się u dołu strony, pod odnośnikiem o nazwie „Pliki Cookies”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Rola Szydełkowni.

7.1.1. Szydełkownia pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi. 

7.1.2. Szydełkownia świadczy usługi na rzecz Sprzedającego polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, obsłudze za pomocą skryptów programistycznych oraz modułów bazodanowych a także obsłudze klienta.

7.1.3. Szydełkownia nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności Szydełkownia nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów wystawianych na ponowną sprzedaż przez Kupujących w serwisie. 

7.2. Usunięcie danych osobowych Użytkownika.

7.2.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych w Szydełkowni w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Szydełkowni stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. 

7.2.2. Szydełkownia może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Szydełkowni lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 

7.2.3. Szydełkownia zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu. 

7.2.4. Usunięcie danych Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Szydełkowni. 

7.2.5. Jeżeli dane Użytkownika zostały usunięte na skutek decyzji Szydełkowni, to Użytkownik nie może ponownie dokonać zamówień w Szydełkowni bez uprzedniej zgody Szydełkowni. Jeśli Użytkownik dokona ponownego zamówienia bez uzyskania zgody to jego nowe zamówienie może zostać niezrealizowane przez Szydełkownie. 

7.3. Czynności zabronione.

7.3.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej www.szydelkownia.pl bez uprzedniej zgody serwisu Szydełkownia lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania. 

7.3.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego Szydełkowni bez uprzedniej zgody serwisu Szydełkownia. 

7.3.3. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 7.3.1 - 7.3.2 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności. 

Nie ma informacji których poszukujesz? Zadzwoń Zadzwoń